اقیانوسیه

قاره‌ای در نیمکرۀ جنوبی کرۀ زمین
اقیانوسیه

Flynn Reef, part of the Great Barrier Reef near Cairns, Queensland, Australia

در اقیانوسیه مرزهای همسایه به جای خشکی، آب هستند. سواحل و صخره‌های مرجانی دارد. سواحل درخشنده زیبا با درختانی از نارگیل دارد. همه جا آسمان آبی است ولی اینجا اقیانوس آبی را هم می‌توانید ببینید. از یک سو روستاهای دورافتاده دارد و از دیگر سو شهرهای بین‌المللی دارد.

نواحیویرایش

جزیره ایسترزلاند نواسترالیا 
زلاند نو (جزیره زلاند نو)
کوچک است
استرالیا
بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشور در اقیانوسیه که اغلب اوقات به تنهایی یک قاره محسوب می‌شود. شامل شهرهای آدلاید، بریس‌بین، داروین، هوبارت، ملبورن، پرث، سیدنی و پایتخت کانبرا. همچنین چند بیابان دارد که یکی از آن‌ها بزرگ‌ترین بیابان جهان است.
پولینزی
در کنار اندونزی است
ملانزی
در کنار اندونزی است
میکرونزی
در کنار اندونزی است


شهرهاویرایش

  • آپیا: کمی کهنه و خسته کننده ولی مناسب برای کسانی که برای اولین بار به نطقه سفر می‌کنند
  • آوکلند: کلانشهر چند فرهنگه که در نظرخواهی برای کیفیت زندگی همیشه امتیاز کسب می‌کند
  • کرایست‌چرچ: این کلانشهر بزرگ که به شهر باغ نیز مشهور است زلزله بزرگی را تجربه کرد با این حال هنوز در حال رشد است
  • ملبورن: شهری چند فرهنگه که موسسات فرهنگی بزرگی در آن وجود دارد
  • نومئا: ساحل‌های زیبا و رنگ و بوی فرانسوی
  • پاپیته: یک بهشت استوایی نیست ولی برای خرید کردن، خوردن، نوشیدن و استراحت کردن و همچنین نگاه کردن مردم جای خوبی است
  • پورت مورسبی: پایتخت پاپوآ گینه نو که به سرعت در حال رشد است و کمی خطرناک می‌تواند باشد
  • سووا: مرکز تجاری و سیاسی فیجی؛ نادی پایتخت گردشگران است
  • سیدنی: بزرگترین شهر در استرالیا و مکان خانه اُپرا


  این راهنمای مسافرت به قاره اقیانوسیه است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!


-17.0876; -6.795