اشلسویگ-هولشتاین

اروپا > اروپای مرکزی > آلمان > اشلسویگ-هولشتاین

ایالت اشلسویگ-هولشتاین در شمالی‌ترین بخش آلمان قرار دارد و با کشور دانمارک هم‌مرز است.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

کیل

فلنسبورگ

لوبک

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه اشلسویگ-هولشتاین است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
54.470; 9.513