استان چاناق‌قلعه

یکی از استان‌های ترکیه
آسیا > خاورمیانه > ترکیه > ناحیه مرمره > استان چاناق‌قلعه

استان چاناق‌قلعه در ناحیه مرمره کشور ترکیه قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه استان چاناق‌قلعه است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
40.15; 26.83