استان قرقلرایلی

یکی از استان‌های ترکیه
آسیا > خاورمیانه > ترکیه > ناحیه مرمره > استان قرقلرایلی

استان قرقلرایلی(Kırklareli) در ناحیه مرمره کشور ترکیه قرار دارد.

نواحیویرایش

شهرهاویرایش

سایر مقاصدویرایش

درکویرایش

گفتگوویرایش

واردشدنویرایش

چرخیدنویرایش

دیدنویرایش

انجام‌دادنویرایش

خوردنویرایش

آشامیدنویرایش

امن بودنویرایش

بعدیویرایش

  این راهنمای مسافرت به ناحیه استان قرقلرایلی است. وضعیت طرح کلی را دارد ، و به محتوای بیشتری نیاز دارد. الگویی دارد، ولی اطلاعات کافی در آن موجود نیست. لطفاً به جلو حرکت کنید و به رشد آن کمک کنید!
41.81; 27.53