آذربایجان ایران

منطقه‌ای در خاورمیانه
(تغییرمسیر از آذربایجان)
آسیا > خاورمیانه > ایران > آذربایجان ایران
آذربایجان ایران

The misty mountains banner.jpg

آذربایجان ایران منطقه‌ای است که در شمال باختری ایران واقع شده‌است.شهر های مهم این منطقه تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان می باشد.زبان بومی و محلی این منطقه ترکی آذربایجانی می باشد اما اقلیتی به زبان های ارمنی و کُردی نیز تکلم می کنند.

نقشهٔ استان‌هایی که در منطقهٔ آذربایجان ایران قرار می‌گیرند.

استان‌هاویرایش

شهرهاویرایش


37.5077; 45.02